Kisah umar bin abdul aziz

Kisah Umar bin Abdul Aziz

Ketika datang berita tentang wafatnya Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Bashri berkata, ‘Orang terbaik telah meninggal’. Beliau adalah seorang khalifah yang zuhud, imam, ahli ibadah, pemimpin yang amanah. Bila kita … selengkapnya