24 Tabi’in Yang Populer

1. THAAWUS IBN KAISAN (Allah Permalukan Penguasa Lalim Yang Hendak Mempermalukannya!!)

2. UMAR BIN ABDUL AZIZ (Pelajaran Lainnya: Sampai-Sampai Seorang Budak Jadi Teman Dekatnya!!)

3. SHILAH BIN ASY-YAM AL-‘ADAWI (Ahli Ibadah Yg Pemberani, Singa Tunduk Padanya, Mati Syahid Berdua Putranya!)

4. AL-QASIM IBN MUHAMMAD IBN ABI BAKAR (Satu Dari Tujuh Ahli Fiqih Kota Madinah)

5. Muhammad Ibn Ali Ibn Abi Thalib (Lebih Dikenal Dg Muhammad Ibn al-Hanafiah)

6. UMAR IBN ABDUL AZIZ (Kisah Kezuhudan Dan Kesahajaan Seorang Pemimipin Negara Yang Taqwa)

7. MUHAMMAD IBN WAASI’ AL-AZDIY-[2-2] (Bersama Qutaibah bin Muslim: Kemesraan Ulama Dan Penguasa)

8. Muhammad Ibn Waasi’ al-Azdiy -[1-2] (Syaikh Ahli Zuhud Dan Pemilik Doa Mustajab)

9. SAID IBN JUBAIR (Saat Sang Tirani, al-Hajjaj Akan Mengeksekusinya, Ia Tersenyum Penuh Kemenangan)

10. SAID IBN AL-MUSAYYIB (Sosok Ulama Langka; Takut Fitnah, Lamaran Khalifah Ditolaknya)

11. SALAMAH IBN DINAR (Dikenal Dengan Sebutan Abu Hazim al-A’raj)

12. ABU HANIFAH- 2-habis (Sikap Bela Agama Dan Argumentasinya Yang Kuat)

13. ABU HANIFAH-1 (Ulama Yang Juga Tajir)

14. RAJA` BIN HAIWAH (Ketika Penasehat Sang Penguasa Adalah Seorang Yang Shalih)

15. Rabi’ah ar-Ra’yi (Dia Masih Dalam Kandungan Ibunya, Kala Ditinggalkan Sang Ayah Yang Haus Mati Syahid)-2 [habis]

16. Rabi’ah ar-Ra’yi (Dia Masih Dalam Kandungan Ibunya, Kala Ditinggalkan Sang Ayah Yang Haus Mati Syahid)-1

17. Muhammad Bin Sirin

18. Antara ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz Dan Putranya, ‘Abdul Malik

19. Iyas Bin Mu’awiyah Al-Muzani

20. ‘Urwah Bin Az-Zubair

21. Syuraih Al-Qadli

22. Al-Hasan Al-Bashri

23. ‘Atha` Bin Abi Rabah

24. Abdullah Bin Al-Mubarak

Baca Juga:
• Nama 167 Sahabat Rasulullah

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.